*The Journal Of Turkish Spinal Surgery. Prof. Dr. Emin Alıcı Özel Sayısından Alınmıştır(2009).

Prof. Dr. Emin Alıcı, Türkiye'de omurga cerrahisi deyince akla gelen en önemli birkaç isimden biridir. Türk Omurga Derneği'nin kurucusu ve derneğimizin resmi yayın organı olan Türk Omurga Cerrahisi Dergisi (JTSS)'nin de editörüdür. Türkiye'de omurga cerrahisinin gelişimine katkıları büyüktür. Binlerce hasta içeren geniş bir deneyime ve büyük bir bilgi birikimine sahiptir. Bu deneyim ve bilgi birikimini ulusal ve uluslar arası bir çok yayın ve bildiri ile meslektaşlarına aktarmasının yanı sıra, her isteyen meslektaşının bizzat ayağına kadar giderek omurga cerrahisi ile ilgilenen Ortopedist sayısının artması için büyük emek harcamıştır Prof. Dr. Emin Alıcı, 1 Mart 1947 tarihinde manifaturacı bir babanın oğlu olarak Adıyaman'da doğmuştur. Daha sonra taşındıkları Malatya'da Fırat ilkokulunda eğitim hayatına başlamıştır. 1962 yılında Malatya Atatürk Ortaokulunu ve 1965 yılında Malatya Lisesini bitirmiştir. Çok çalışkan ve zeki bir öğrenci olan Prof. Dr. Emin Alıcı, 1967 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanarak hekimlik mesleğine adım atmıştır.

Üniversite yıllarında hedefini belirleyen Prof. Dr. Emin Alıcı, 3. sınıftan sonra tüm boş vakitlerini Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde geçirmeye başlamıştır. 1973 yılında okulu bitirir bitirmez, aynı fakültede Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimine girmiştir. O sırada Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nın başkanı Prof. Dr. Merih Eroğlu'dur(1). Prof. Dr. Emin Alıcı, ihtisası esnasında hocasının desteği ve kendi gayretiyle İtalyan Hükümeti'nin verdiği burs sınavını kazanarak, Floransa'ya gitmiştir (2). Burada Scaglietti yönetimindeki 750 yataklı Ortopedi ve Travmatoloji merkezinin önemli bir kısım yatağının omurga cerrahisine ayrılmış olması, daha sonra ilerleyeceği yolu belirlemiştir (1). Scaglietti, 196O'lı yıllardan sonra Dünya Spinal Cerrahisinde önemli bir isim olmaya başlamış, özellikle omurga tümörleri konusunda birçok yayını yayınlanmıştır. Omurgada fibromiksoid tümör, basit kemik kisti, osteoblastoma, eozinofilik granüloma ve metastatik omurga tümörleri konusunda çok önemli çalışmalar yapmıştır (4). Scaglietti modern anlamda omurgadan biyopsi alma tekniğini ilk tanımlayan kişidir!5). Prof. Dr. Emin Alıcı'nın omurga tümörlerine ilgisi burada başlamıştır. Ancak, yine İtalya'da kaldığı zaman içinde en çok ilgisini çeken skolyoz, lomber spinal stenoz ve spondilolistezis vakaları olmuştur. Nitekim yurda döndükten sonra, İtalya'da hazırladığı uzmanlık tezini "spondilolistezis ve cerrahi tedavisi" konusunda yapmıştır'31. 1977 yılının başında Hong Kong'a 1 ay süre ile gitmiş ve omurga tüberkülozunda anterior girişim ve Hong Kong prosedürünü öğrenmiştir(S). Uzman olduktan sonra böylece başlıca Omurga Tüberkülozu ve Omurga Tümörleri konusunda birçok vakaya müdahale etmiştir.

Prof. Dr. Emin Alıcı, uzmanlık eğitimini tamamlayıp, Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı olduktan sonra, ihtisasını yaptığı Ege Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda baş asistan olarak çalışmaya başlamıştır. 1978 yılında 1 ay süre İle İran'ın başkenti Tahran'da, Robert VVinter ve ekibinin eğiticiliğinde yapılan "Spinal Deformiteler" kursuna katılmış ve dönüşünde bu kez omurga deformiteleri konusunda da çalışmaya başlamıştır(2). 1980-1982 yılları arasında, "Omurga Bİyomekaniği ve Omurga Protezi" konusunda deneysel çalışmaları İle Doçentlik tezini tamamlamıştır ve 1982 yılında Doçent olmuştur. 1982'den itibaren yine aynı klinikte Doçent unvanıyla çalışmaya başlamıştır. Deneysel çalışmalarını yaptığı omurga protezinin patentini 1988 yılında almıştır. Böylece omurga cerrahisi için ilk spinal enstrümanının dizaynını tamamlayarak, kullanmaya başlamıştır. Bundan sonra patent aldığı spinal enstrümanlar birbirini İzlemiştir.. 1989 yılında anterior distraksiyon cihazı, 1990 yılında spondiiolistezis redüksiyon cihazı, 1991 yılında da Alıcı Spinal enstrümantasyon sistemi bunların en önemlileridir(S). 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda Profesörlük kadrosuna getirilmiştir. Günümüze dek bu kadroda öğretim üyeliği yanı sıra 1996'dan bu yana Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

1990 yılında, çoğunluğu İzmir'den 7 arkadaşıyla merkezi İzmir olan Türk Omurga Derneği'ni kurmuştur. Aynı yıl derneğin 1. Uluslar arası Türk Omurga Cerrahisi Kongresi'ni Çeşme'de düzenlemiş ve kongre başkanlığını yapmıştır. Kongreye dünyaca ünlü birçok spinal cerrah gelmiştir. O yıllarda Türkiye'de yeni yeni kullanılmaya başlayan 3. jenerasyon modern spinal enstrümantasyon sistemlerini incelemiş ve bu sistemlerden esinlenerek, kendi adıyla anılan, özellikle skolyoz ve vertebra travmalarında yaygın olarak kullanılan spinal enstrümantasyon sistemini geliştirmiştir. Sistemin daha sonra 1993 ve 1996 yıllarında yeni versiyonlarını da dizayn ederek patentlerini almıştır. 1998 yılında TÜBİTAK, TÜSİAD ve TTGV'nin birlikte düzenlediği yarışmada "Yeni bir spinal sistem" projesiyle birincilik ödülü almıştır. Sistem, Türkiye dışında Balkan ülkelerinde, Kafkasya Cumhuriyetlerinde de kullanılmıştır. 1990 yılında düzenlediği kongre, derneğimizin resmi yayın organı olan dergimizin de ilk sayısının yayınlandığı yıldır.

Prof. Dr. Emin Alıcı'nın iki çalışması da, bu ilk sayıda yer almıştır. Bunlardan biri, bu biyografinin yayınlandığı 2009 yılı 20;" sayısında da "klasik makale" olarak yer almaktadır. 20 yıllık bir geçmişe sahip dergimizin ilk temelleri, anlaşılacağı gibi bu ilk kongrede, yine Prof. Dr. Emin Alıcı tarafından atılmıştır. Prof. Dr. Emin Alıcı, 1992, 1995, 1997, 1998, 1999 ve 2000 yıllarında Temel ve İleri Omurga kursları düzenleyerek meslektaşlarımızın Omurga Cerrahi eğitimlerine katkıda bulunmuştur. Dünya'da ilk torokoskopik anterior enstrümantasyonu 1997 yılında gerçekleştiren Prof. Dr. Emin Alıcı'dır[2]. Prof. Dr. Emin Alıcı, 1996 yılında kurucuları arasında yer aldığı Avrupa Spinai Deformite Derneğinin yönetim kurulu üyeliğini iki yıl sürdürmüştüri2). Şeki!-3. Prof. Dr. Emin Alıcı, rektörlüğü sırasında bir konuşma yaparken Prof. Dr. Emin Alıcı, 1996 ile 1999 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı ve 2000 ile 2008 yılları arasında iki dönem Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü yapmıştır. "Aktif Tıp Eğitimi" ve "Probleme Dayalı Tıp Eğitimi" konularında önemli çalışmalar yapmış ve Türkiye'de ilk kez Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde uygulanmasını sağlamıştır. 1999 yılında Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği'nin kurucu başkanlığını da yapmıştır l" (Şekil-3). Prof. Dr. Emin Alıcı'nın 15'i SCI kapsamındaki uluslar arası dergilerde olmak üzere 100 üzerinde Türkçe ve İngilizce makalesi bulunmaktadır. Bu makalelere 69 atıf yapılmıştır. 1991 yılında "Omurga Hastalıkları ve Deformiteien'" adında 550 sayfalık bir kitapta bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarına aktarmıştır. Ayrıca 5 kitapta da omurga hastalıkları konusunda bölüm yazarlıkları vardır. Uluslar arası ve ulusal kongrelerde 100'ü aşkın bildin, panel konuşması ve konferans sunumu yapmıştır. 1990 yılından beri üyesi olmakla büyük mutluluk duyduğum Türk Omurga Derneği'nin İzmir'deki ilk kongresine ben de katılmıştım ve Prof. Dr. Emin Alıcfyı ilk kez o zaman tanımıştım. Mesleğinde oldukça hırslı olmasına karşın, güler yüzlü ve saygılı tavırları dikkatimi çekmişti. Daha sonraki yıllarda, kongre ve sempozyumlarda Prof. Dr. Unsal Domaniç'le düzeyli ve esprili tartışmalarının, benim olduğu kadar tüm meslektaşlarımızın panellere ilgisini en üst düzeyde tuttuğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Prof. Dr. Emin Alıcı, 1975 yılında başladığı ve bu güne dek 35 yıldır sürdürdüğü mesleki kariyerini, önemli başarı ve ödüllerle süslemiş, Türk Omurga Cerrahisinde önemli bir yerin haklı sahibi olmuştur. Üst düzey bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarına aktarmak konusunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan Prof. Dr. Emin Alıcı, yayınları, çalışmaları ve tasarladığı spinai sistemlerle, Türk omurga cerrahisi kadar, Dünya Omurga Cerrahisine de önemli katkılarda bulunmuştur. Sonuç olarak, Prof. Dr. Emin Alıcı, Omurga Cerrahisinin öncülerinden biridir.